Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Werkgever betaald Eindafrekening niet.

Op 21 december heb ik moet vast contract opgezegd, 31 januari is mijn laatste werkdag.
Ik had nog een aantal verlof dagen, deze heb ik op genomen en daarom was 25 januari mijn laatste dag op het werk.

vandaag (26 januari ) ontving ik mijn salaris, echter heeft mijn werkgever mijn eindafrekening niet uitbetaald.
Daarom dat ik hem belde, hij gaf door de telefoon aan dat ik volgende maand mijn eindafrekening ga ontvangen en dat hij vandaag een brief verstuurd met deze mededeling.

Mijn vraag ik is of mijn werkgever dit mag doen? Zo niet, welke stappen moet ik ondernemen om mijn eindafrekening op te eisen? En is hij verplicht om rente te betalen de dagen dat hij te laat is.

In mijn arbeidsovereenkomst staat:
Bij beƫindiging van de arbeidsovereenkomst zal verrekening van te veel dan wel te weinig opgenomen vakantiedagen en te veel dan wel te weinig uitbetaalde vakantietoeslag gescheiden door inhouding op dan wel uituitbetaling bij het laatste maandsalaris, een en ander naar rato van het aantal gewerkte maanden in de betreffende periode.

De eindafrekening wordt in de regel een maand na het einde van de arbeidsovereenkomst opgesteld en uitbetaald. Wat uw werkgever doet, lijkt me dan ook correct.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag