Over ons

Initiatiefnemer van deze website is Stichting Rechtswinkel.nl (KvK Eindhoven 80016219). De oprichters van deze stichting zijn juristen en internetspecialisten. De Stichting heeft als doel het voor rechtzoekenden creëren en verbeteren van zo transparant mogelijke toegang tot het recht in de breedste zin van het woord. Sinds 2012 is onze website operationeel en zijn we rechtzoekenden aan het helpen.

60.000 vragen en antwoorden
Stichting Rechtswinkel.nl is een jong internetinitiatief uit Eindhoven. En groeit continue. In januari 2021 zijn wij de 60.000 vragen gepasseerd, met 460 geregistreerde juristen. Wij trachten het recht beter bereikbaar en transparanter te maken, zodat de rechtzoekenden meer zelfredzaam worden. Uit idealisme en uit liefde voor het vakgebied. Het is een platform waarmee particulieren, bedrijven, juristen, fiscalisten en mediators hun voordeel mee kunnen doen.

Historie
In juni 1970 constateerden rechtenstudenten een leemte in de rechtshulp. Die bleek voor grote groepen mensen niet toegankelijk, met name niet voor mensen met lagere inkomens. Zij publiceerden erover in het juridische tijdschrift Ars Aequi. Dit nummer staat nu nog steeds bekend als het ‘Zwarte Nummer’. Dit deed de advocatuur op zijn grondvesten schudden. De redactie constateerde dat de advocatuur niet voldoende voorzag in de behoefte aan betaalbare rechtsbescherming van de rechtzoekenden. 

"De burger staat tegenover machtsconcentraties in een zwakke positie," stelden de schrijvers. Ze vonden dat het toen geldende systeem van rechtsbijstand onbevredigend werkte. Het was onvoldoende op de behoeften van mensen met lagere inkomens afgestemd. Sterker nog: "Er is een grote vrijheid, zelfs sociale druk, om géén rechtshulp in te roepen, zelfs als alle omstandigheden daartoe aanleiding zouden geven." De drempel was te hoog voor de meeste mensen, vooral voor de mensen met lage inkomens. Daarom zou het recht op rechtshulp "nader uitgedacht en concreter in onze rechtsorde verankerd moeten worden", vonden de schrijvers. Zodat het in de praktijk bevredigender zou kunnen werken.

Zowel binnen als buiten de juridische wereld maakte deze opstelling grote indruk. Er kwamen rechtswinkels (de meeste in universiteitssteden) en sociale advocaten. Ook de overheid droeg haar steentje bij met de instelling van de Buro's voor Rechtshulp. Particulieren met lage inkomens en weinig vermogen konden in aanmerking komen voor een zogenoemde toevoeging, oftewel een bijdrage van de overheid in de kosten van rechtsbijstand.

Nieuwe leemte
Vijftig jaar later lijken we op hetzelfde punt beland. Door toenemende bezuinigingen en een terugtredende overheid staat de toegankelijkheid van het recht sterk onder druk. De toenmalige Buro’s voor Rechtshulp zijn inmiddels opgegaan in het Juridisch Loket. Particulieren ondervinden daar soms onvoldoende aandacht voor een goede oplossing van hun juridische problemen.

Een bijkomend probleem is de verhoging van de griffierechten die moeten worden betaald om een rechter om een oordeel te mogen vragen. Steeds meer mensen kunnen deze niet meer opbrengen. Door de toenemende bureaucratisering zijn steeds minder advocaten bereid op basis van een toevoeging een juridische kwestie in behandeling te nemen.

Voor particulieren en kleine ondernemers die hun recht willen halen, is het overigens niet alleen kommer en kwel. Zij kunnen zich bij een rechtsbijstandsverzekeraar verzekeren voor juridische hulp. Wel stellen sommigen vraagtekens bij de aandacht, kwaliteit en het gebrek aan maatwerk. Ook bieden steeds meer advocaten en andere juridische hulpverleners voor elke portemonnee dienstverlening op maat aan. Het vinden van de juiste rechtshulpverlener, die goede kwaliteit biedt tegen een betaalbare prijs, blijft voor de meeste mensen echter een lastig probleem.

Nieuwe wegen
De Stichting Rechtswinkel.nl voelt zich nauw betrokken bij deze zoekenden naar recht. Daarom hebben we ons sterk gemaakt om rechtshulp beter toegankelijk te maken. We doen dat met deze website.

Op de website kunt u anoniem en gratis de juridische vragen stellen waarmee u worstelt. Iedere jurist (zoals advocaten, vrijgevestigde juristen, juristen van rechtsbijstandsverzekeraars, deurwaarders, notarissen, rechters, fiscalisten, juridische docenten en rechtenstudenten) die wil, kan onder eigen naam antwoord geven. Juristen kunnen antwoorden nadat ze – eenmalig - een profiel op de site hebben aangemaakt. De antwoorden zijn gratis. De juristen betalen een abonnement om te kunnen deelnemen.

Aan de hand van de antwoorden en de profielen van de juristen kunt u vervolgens zelf kiezen met welke jurist u eventueel nader kennis wilt maken. Hiermee bieden we rechtzoekenden een ideale mogelijkheid om snel, transparant en discreet met betrokken rechtshulpverleners in contact te komen.

Sympathieker en goedkoper
Stichting Rechtswinkel.nl is een open systeem en werkt via een internetsite. Via vraag & antwoord en Legal Tips, worden rechtzoekenden gratis geholpen. Aan de andere kant profileren juristen zich met hun vakkennis op internet. De rechtzoekenden kunnen een waardering toekennen aan uw gegeven antwoorden. Het is een open systeem. Alle vragen en antwoorden zijn ook voor derden zichtbaar. Juristen profileren zichzelf met hun vakkennis, begrijpelijke taal en de waardering die rechtzoekenden daaraan verbinden. Dit systeem is voor juristen veel sympathieker en goedkoper dan adverteren of andere vormen van promotie. 

Hoe werkt het?
Met deze website willen we particulieren en ondernemers helpen hun juridische problemen discreet, vakkundig en tegen zo gering mogelijke kosten op te lossen. ‘Maar er zijn toch advocaten, rechtsbijstandskantoren en andere vormen van ondersteuning op dit terrein?’ horen we u denken. Klopt. Uit onze praktijk weten we echter dat veel mensen de drempel naar rechtshulp hoog vinden. Daar willen we iets aan doen.

Via deze website kunt u als particulier of als ondernemer anoniem en gratis uw juridische vragen publiceren. Deze zullen zo snel als mogelijk onder eigen naam worden beantwoord door de juristen die zich op deze website hebben aangemeld. Ook kunt u Legal Tips raadplegen die door de bij ons aangemelde juristen onder eigen naam ter beschikking worden gesteld. Als rechtszoekende kunt u aan de hand van de antwoorden zelf kiezen welke jurist u het beste bevalt, daaraan anoniem punten toekennen en eventueel daarmee rechtstreeks contact opnemen. Iedere rechtszoekende en iedere jurist is bij ons van harte welkom om met elkaar in contact te komen.

Voor rechtzoekenden is het gebruik gratis.
En dat blijft zo. 

Als jurist kunt u het zelf uitproberen met een 30 dagen gratis proefabonnement dat daarna maandelijks opzegbaar is.

Stichting Rechtswinkel.nl
Freddy van Riemsdijkweg 4
5657 EE Eindhoven
KVK Eindhoven: 861529364