Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb 16 jaar op dezelfde school gewerkt en heb nu mijn baan opgezegd omdat ik ergens anders ga werken.
In de cao staat dat ik 3 maanden opzeg termijn in acht moet nemen, is dat dan rechtsgeldig of kan dat ook korter? Is het zo dat ze mij dan 3 maanden kunnen vasthouden?

Wettelijk is de opzegtermijn voor de werknemer 01 maand.

Men mag van de wettelijke opzegtermijn afwijken., De opzegtermijn van uw werkgever is dan 2 x 03 = 06 maanden. Is de opgenomen opzegtermijn voor de werkgever korter dan 06 maanden, dan geldt de wettelijke opzegtermijn weer. Dit heeft de Hoge Raad beslist.

Is de overeengekomen opzegtermijn voor de werkgever 06 maanden -> uw opzegtermijn is 03 maanden.
Is de overeengekomen opzegtermijn voor de werkgever korter dan 06 maanden -> uw opzegtermijn is 01 maand.

Bij een opzegtermijn van 03 maanden kunt u, in overleg met de werkgever (b.v. door opname van vakantiedagen of onbetaald verlof) die te bekorten.

Beoordeel dit antwoord:

Het antwoord op deze vraag ligt iets genuanceerder.
Het is namelijk mogelijk bij CAO af te wijken van de wettelijke opzegtermijnen. Indien in de CAO staat dat de opzegtermijn 3 maanden is als werknemer, dan is dat rechtsgeldig.
Maar, controleer voor de zekerheid in de CAO of het inderdaad de opzegtermijn voor de werknemer is, en niet voor de werkgever.
Overigens is het correct dat in overleg met de werkgever een kortere, of langere opzegtermijn overeengekomen kan worden. Hiervoor is echter wel de medewerking van de werkgever vereist.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag