Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Wat moeten we doen met het afzuigkanaal van de buurman?

Op onze koopwoning staat een schoorsteen, niet op de scheiding maar aan onze zijde, met drie kanalen, twee rookgas kanalen van ons en een kanaal voor de afzuiging van de buurman, die hem niet gebruikt.
Nu willen wij deze schoorsteen slopen maar de buurman wil dit niet want stel voor dat er in de toekomst nieuwe bewoners komen die dit kanaal wel willen gebruiken.
Deze woningen zijn in 1961 gebouwd voor de woningstichting.
De buurman heeft deze eerder al gekocht en wij nu, en zijn aan het verbouwen.
Wat zijn onze opties, hoe zit het met de brandveiligheid en wat zijn onze rechten in deze.
Met vriendelijke groet

De buurman heeft een recht van erfdienstbaarheid om rookgassen af te voeren via uw eigendom en u bezit samen een schoorsteen. Die is mandelig. Dat bezit en het recht van erfdienstbaarheid zal staan vermeld in de aktes en kent een waarde. Uw buurman heeft daarom een punt als hij stelt dat een andere eigenaar er mogelijk nog gebruik van maken. In principe is het geen argument de erfdienstbaarheid op te heffen omdat er geen gebruik van wordt gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag