Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Terugbetalen cursuskosten aan werkgever

Begin november (8,9 & 10) heb ik een driedaagse cursus gevolgd bij een externe partij voor mijn werk. Ik wist van tevoren dat hier een studieovereenkomst voor zou komen, echter was ik pas op de hoogte van de voorwaarde nadat ik de cursus voltooid had. Hierbij heb ik de studieovereenkomst ook pas nadat mijn cursus voltooid was ontvangen. Ik heb de overeenkomst ook nog niet getekend.

Volgens de studieovereenkomst moet ik 100% van het bedrag terugbetalen als ik binnen een jaar ontslag neem en 50% als ik binnen 2 jaar ontslag neem. Ik vind het zelf nogal lang dat ik 2 jaar in dienst moet zijn om een schuld af te betalen aan mijn werkgever voor een driedaagse cursus, waarvan ik van tevoren niet op de hoogte was.

Op de studieovereenkomst is genoteerd dat deze eind oktober opgesteld is, echter heb ik hem voor mijn cursus niet gezien en is de overeenkomst na mijn cursus ook nog aangepast, omdat er gegevens niet klopte. Ik vind het ook niet netjes dat niet de juiste datum (datum na de aanpassing) genoteerd is op de studieovereenkomst.

Nu heb ik een aantal vragen bij mijn kwestie:
- Kan ik onderhandelen over de voorwaarden?
- Kan mijn werkgever mij verplichten om de overeenkomst te tekenen (bij het nemen van ontslag)?
- Kan mijn werkgever het geld inhouden van mijn salaris als ik ontslag neem en weiger de overeenkomst te tekenen?
- Is de studieovereenkomst geldig als ik deze niet teken?
- Is de studieovereenkomst ook geldig als deze pas getekend is nadat de cursus al voltooid is?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Het lijkt er sterk op dat er, voordat u aan de cursus begon, geen sprake was van (voldoende specifieke) contractuele afspraken omtrent een eventuele terugbetalingsplicht. De werkgever kan u niet verplichten om achteraf alsnog een studieovereenkomst aan te gaan als daar voordat u aan de cursus begon geen overeenstemming over bestond. In mijn optiek kan de werkgever niet eenzijdig bedragen inhouden op het salaris, aangezien daarover dus geen contractuele afspraak bestaat. Indien u ervoor zou kiezen om de aangeboden studieovereenkomst, al dan niet in gewijzigde vorm, alsnog te tekenen, zit u daar uiteraard wel aan vast.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag