Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Terugbetaal regeling bij arbeidscontract legaal?

Een kandidaat van ons (uit Servië) is werkzaam bij BEDRIJF en heeft een tweejarig contract dat in juni 2023 verloopt.
Hij verdient in zijn eerste jaar 2500 bruto en in zijn tweede jaar gaat hij 3000 bruto verdienen.
Wanneer hij eerder weggaat bij het bedrijf moet hij een deel van zijn maandsalaris terugbetalen.
Als hij in zijn eerste jaar weggaat is dat 1000 euro per maand dat hij eerder weggaat.
En wanneer hij in zijn 2e jaar weggaat is dat 500 euro per maand.

Is dat legaal?

Ik hoor het graag, bij voorbaat dank.

Ik kan mij voorstellen dat een kantonrechter op zijn minst zeer kritisch naar een dergelijke terugbetaalregeling zou kijken, omdat de werkgever het op deze wijze per saldo erg moeilijk zou kunnen maken om tussentijds ergens te vertrekken, terwijl het uitgangspunt is, en dat zal naar ik aanneem ook in de arbeidsovereenkomst staan, dat je moet kunnen opzeggen (mits met inachtneming van de overeengekomen opzegbepalingen). De regeling zal er in elk geval niet toe mogen leiden dat deze persoon minder verdient dan waar hij wettelijk en/of op grond van een CAO eventueel recht op heeft.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag