Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Schade door lekkage

Ik deel het dak van mijn fietsenschuur met de schuur van de buurman.
De afvoer van hemelwater gaat over mijn kant. Daar is nu lekkage ontstaan.
Kan ik van mijn buren verlangen dat zij meebetalen aan de reparatie ?

In dergelijke gevallen is dat vaak wel mogelijk, het is afhankelijk van de precieze omstandigheden van het geval en wat er eventueel in het verleden is afgesproken. Het is belangrijk duidelijk te hebben waardoor de schade is ontstaan. Het kan ook uitmaken of er sprake is van huurwoningen (met eenzelfde verhuurder) of koopwoningen.

Als u kunt aantonen dat u door deze situatie, waarbij de buurman ook betrokken is, (meer) schade krijgt dan is het redelijk om samen naar een oplossing te zoeken. Het is dan verstandig om dit in goed overleg te doen en voordat u financiƫle beslissingen neemt dit voor te leggen. Dit kan eventuele problemen voorkomen waarbij de buurman zal aangeven dat hij niet akkoord is gegaan met een bepaald bedrag. Als de buurman niet meewerkt kunt u hem (eventueel via een jurist) aanschrijven/aansprakelijk stellen.

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen via mijn profiel als u nog vragen heeft of juridische bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag