Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Ontbinding koopovereenkomst

Ik heb vorig jaar 2 identieke bankstellen (in 1 koop overeenkomst) gekocht. Levertijd zou max 16 weken zijn. Na 16 weken was het eerste bankstel klaar.
Gebeld over levering tweede bankstel, geen reactie. Wel een email gekregen met melding dat het 2e bankstel met een paar weken zou komen. Contact krijgen met de vraag wat dat betekent(enkele weken) lukte niet, zowel per email of telefonisch kwam er geen reactie. Aangegeven dat zij van mij nog 4 weken kregen om de totale levering voor elkaar te krijgen. Geen reactie. Na 20 weken hebben wij per email en per aangetekende brief koop ontbonden. Met daarin ook de vermelding dat de aanbetaling teruggestort diende te worden, conform levervoorwaarden CBW erkend.
Geen reactie gekregen. Telefonisch contact lukte niet, vele terugbel verzoeken achtergelaten. Uiteindelijk een manager kunnen spreken over terugbetaling van de aanbetaling, Dit werd telefonisch toegezegd.
Na een week kreeg ik een email dat ik dit niet kreeg en tevens annuleringkosten moet betalen, hoogte gelijk de aanbetaling. (ruim 2800 euro).
Wat kan ik nog doen ?
mvg

Op grond van het consumentenrecht (maar zelfs als daar geen sprake van zou zijn) mag een overeenkomst ontbonden worden als er niet aan de afspraken wordt voldaan. Meestal moet de verkoper nog een extra termijn worden gesteld.

In dit geval is er niet aan de overeenkomst voldaan. U heeft informatie gevraagd en de verkoper nog een extra termijn gegund. Dat lijkt voldoende te zijn voor het ontbinden van de overeenkomst.

De verkoper kan u dan geen annuleringskosten laten betalen. Daar komt nog bij dat u een toezegging via de telefoon hebt gekregen.

Het is belangrijk dit duidelijk aan de verkoper te laten weten en u kunt een termijn geven om over te gaan tot betaling. De verkoper moet kunnen aantonen dat hij voldaan heeft aan de consumentenrechten en u de overeenkomst niet mocht ontbinden (u kunt namelijk aantonen dat u de bank niet hebt en een extra termijn heeft gegeven).

U kunt vrijblijvend contact met mijn profiel als u de zaak wilt bespreken of juridische bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag