Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ons huis maakt deel uit van een rij huizen, allen on de dertiger jaren gebouwd in de vorige eeuw. Aan de voorzijde lopen de dakgoten van vijf woningen over in die van ons. Ons huis is het enige dus wat een afvoer heeft. Naar onze mening bestaat deze situatie al heel lang.
Nu lekt, overstroomd de regengoot net op de grens tussen ons huis en de buren bij hevige regenval.
Ons klusbedrijf stelt dat de goten van de aangesloten panden met rotzooi vervuild zijn.
Wij vragen ons het volgende af:

-kunnen we de vijf aangesloten huizen afsluiten van onze regengoot zodat ze zelf een aansluiting naar het riool verzorgen?
-als we de vijf huizen op onze goot moeten toelaten, kunnen wij dan een bijdrage in reparatie en onderhoud vragen?

Benieuwd wat onze rechten en plichten zijn in deze.
Alvast bedankt voor jullie antwoord.

Geachte,
U geeft aan dat uw buren gebruik maken van uw dakgoot om het regenwater af te voeren. Voorts geeft u aan dat u in deze de enige bent met een aansluiting met het riool. U zou een bijdrage kunnen vragen voor reparatie en onderhoud, maar dat is niet in ieder geval even simpel. Als uw buren er gebruik van maken, zullen zij doorgaans ook moeten betalen in de reparatie en onderhoudskosten (evenredig naar hun gebruik).

Slaat u er uw akte van levering even op na? Vaak staat zoiets geregeld in de akte in de vorm van een erfdienstbaarheid of gebruiksrecht. Vervolgens staat er vaak ook een clausule over onderhoud in.

U kunt direct contact met mij opnemen of u kunt hier een bericht achter laten. Dan kan ik u beter helpen.

Beoordeel dit antwoord:

De eigenaars van de aangrenzende huizen zijn eigenaar van hun deel van de dakgoot en dus ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan.

Of u de dakgoot kunt afsluiten en/of een onderhoudsbijdrage kunt verlangen, zal moeten zijn terug te vinden in uw leveringsakte in het hoofdstukje 'erfdienstbaarheden'. Daar staat nogal eens in dat er onderling erfdienstbaarheden zijn gevestigd voor riolering en hemelwaterafvoer.

Succes!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag