Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Officiële waarschuwing tijdens ziekte

Situatie: Werknemer werkt al 8 jaar binnen organisatie naar tevredenheid. Uiteraard punten van verbetering gedurende de afgelopen jaren, maar de organisatie heeft continu geïnvesteerd in de werknemer vanwege potentie. Werknemer heeft afgelopen jaar op privé vlak veel voor de kiezen gekregen en als gevolg hiervan uitgevallen met een burn out. Werknemer heeft hiervoor professionele hulp ingeroepen en is nu deels aan het re-integreren. Werknemer is opgeroepen bij werkgever voor een persoonlijk gesprek. Bij binnenkomst aangegeven dat dit een eenzijdig gesprek is waarin de werknemer niet mag reageren. Op basis van gesprekken met collega's is gebleken dat in het de periode voor de uitval van de werknemer gedrag is vertoond die niet wenselijk is. Werkgever ziet absoluut verbetering, waaruit blijkt dat het incidenteel gedrag is geweest, welke ook aangeschreven kan worden aan de periode waar de werknemer toen inzat. Werkgever is verder tevreden over de werknemer en wil ook blijven investeren in een langdurige opleiding. Zonder wederhoor met de werknemer en ook zonder de werknemer ruimte te geven om te reageren heeft de werknemer een officiële waarschuwing gekregen. Werkgever vond dat het toch benoemd moest worden en de werknemer tijdens de re-integratie alsnog een officiële waarschuwing te geven. Ik ben benieuwd of de werkgever hierin niet veel te ver is gegaan (gevolgen van deze waarschuwing op psychisch vlak is erg groot, bevorderd het proces rondom de re-integratie niet) en of het de waarschuwing ook juridische grondslag heeft.

Het is niet verboden om een officiële waarschuwing te geven tijdens ziekte (reintegratie). Uiteraard moet daar wel een voldoende zwaarwegende grond voor aanwezig zijn. Een en ander is afhankelijk van het gebeurde en de omstandigheden en daar kan in zijn algemeenheid uiteraard geen uitspraak over worden gedaan. Uiteraard zal de werkgever bij de afweging of hij een officiële waarschuwing geeft, alle belangen, ook die van de werknemer en zijn reintegratie, moeten wegen. Opvallend vind ik overigens wel dat de werknemer in het gesprek niets mocht zeggen. Ik vind het wel een vereiste van goed werkgeverschap dat de werkgever in een gesprek voorafgaand aan het geven van een mogelijke officiële waarschuwing, ook de werknemer de gelegenheid geeft om zijn kant van het verhaal te geven.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag