Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Mogen er spikes geplaatst worden op een schutting aan een openbare portioned?

Mijn buurvrouw heeft spikes( metalen haaientanden) geplaatst op haar schutting die staat op de afschijding van haar tuin en een openbare poort/ doorgang. Er spelen wel eens kinderen en in een geval zag ik dat er kinderen tegen de schutting probeerde op te klimmen. Ik heb ze gelukkig op tijd weten te waarschuwen.
Mag zij die spikes laten zitten of is het verboden langs een openbare poort?

Met vriendelijke groet,

Beste,

Het gaat hier om een gezamenlijke schutting, welke dus ook van u is. Het mag, máár, dan wel in overleg met u als buur zijnde. U mag deze 'spikes' zelfs verwijderen, máár niet weggooien, want het is eigendom van de buur. U doet er verstandig aan om een brief te schrijven waar u bezwaar maakt tegen het plaatsen van deze 'spikes' en een 14 dagen termijn opstelt om ze te verwijderen, met stelling dat u ze gaat verwijderen na uitblijven. Het doet u deugd dat u met een andere oplossing komt in overleg. Mocht u er niet uit komen, dan mag u mij direct benaderen. Succes.

Bij deze.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Het gaat hier niet om een gezamenlijke schutting.
Haar schutting staat op de grens van haar tuin en een openbare doorgangs poort. Dus een openbaar pad.


Beste,

Ook aan een openbare weg is dit niet toegestaan. Het opzettelijk toebrengen van schade is rechtens niet toelaatbaar (Kelderluikarrest). Mocht er schade ontstaan dan is de houder van de schutting aansprakelijk voor de gevolgschade.

Bij deze.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag