Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Moet een werkgever bij het verplichten van scholing buiten werktijd de uren vergoeden (in tijd) ?

Ik werk als apothekersassistente in een openbare apotheek en val onder de CAO Apotheken. Mijn werkgever verplicht mij om e-learnings te volgen in eigen tijd om de kennis op pijl te houden, wat logisch is. De e-learnings worden door de werkgever betaald, maar de cursussen moeten in eigen tijd gevolgd worden en die uren mogen niet worden gecompenseerd. Daar krijg is dus geen vergoeding voor in tijd of geld. Mag dat geeist worden door de werkgever?

Op grond van art. 36 CAO en de daarbij behorende bijlage 6 (artikelen 2 en 3) heeft u recht op vergoeding van die uren tot een bepaald maximum. Ik adviseer u die artikelen te lezen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag