Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Mijn vraag is niet goed begrepen/gelezen. Ik probeer het nog een keer.
Mijn vraag was welke strafbaar feit heeft de echtgenoot gepleegd als hij bijv. borgstellingen tekent zonder medeweten en toestemming van zijn echtgenote. Vervolgens komen er problemen met schuldeisers en wordt er beslag gelegd op de woning die van beiden is ( gemeenschap van goederen getrouwd)
Wat is het strafbare feit ( Oplichting?) waar kan de echtgenote aangifte van doen?

U had deze vraag ook als vervolgvraag kunnen stellen. In dit geval kan aangifte worden gedaan van valsheid in geschrifte.

Beoordeel dit antwoord:

Beste vraagsteller,
als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd en u meent dat uw partner rechtshandelingen heeft gepleegd waarvoor hij/zij niet de bevoegdheid heeft dan kunt u ook deze rechtshandelingen vernietigen.(in het geval een registergoed wordt bezwaard bijvoorbeeld) .

In de andere gevallen is de echtgenoot bestuursbevoegd dit soort handelingen uit te oefenen. Ontstaat er een geschil hierover dan moet dat worden voorgelegd aan de rechtbank.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag