Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Mijn tante is overleden, laat geen man, kinderen ouders of broers / zussen na.
Ze heeft een testament waarin mijn overleden moeder als erven in staat en ikzelf bij eerder overlijden. m.a.w. ik heb momenteel enig erfgenaam.
Ik heb nog wel een neef maar die staat niet op het testament ( ook hij heeft verder geen overige familie meer ). Heeft hij dan nog wel recht op een legitieme portie?

Uw neef heeft geen recht op een legitieme portie. Alleen afstammelingen (kinderen, kleinkinderen) van de erflater (uw tante) kunnen recht hebben op een legitieme portie. Uw neef is geen afstammeling van uw tante. Daarom kan hij ook geen recht hebben op een legitieme portie.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Mijnheer van der Kolk,
Hartelijk dank voor uw antwoord.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag