Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mag werkgever opname vakantiedagen verplichten voor zwangerschapsverlof?

In september verloopt mijn tijdelijk (tweede) contract van 32 uur;
Ik ben 20 oktober 2022 uitgerekend;
Het bedrijf waar ik werk heeft geen CAO of personeelshandboek.

Ik wil i.o.m. de directie, het minimale zwangerschap-en bevallingsverlof van 16 weken aanvullen met mijn resterende vrije dagen van 3 weken. Gezien mijn verwachtte bevaldatum, wordt dit in het nieuwe jaar (2023). Ik heb nog 70 bovenwettelijke- en 43 wettelijke uren.
Mijn bedrijf heeft de regel dat iedere medewerker maximaal 3 werkdagen mee mag nemen naar het nieuwe kalenderjaar. Dit heeft er eerder in geresulteerd dat niet opgenomen dagen/uren door hun niet bij het nieuwe jaar werden opgeteld en dat je die kwijt was.
Mag mijn werkgever mij verplichten om mijn resterende vakantiedagen voor mijn verlof op te nemen? cq. mag mijn werkgever mijn aanvraag afwijzen?
Zo ja, indien dit resulteert in het beëindigen van mijn contract, in overleg met beide partijen, heb ik dan recht op een WW-uitkering?

Mijn doel is uiteraard om werkzaam te blijven bij het bedrijf, echter is het fijn om te weten wat mijn rechten zijn daar er geen CAO of personeelshandboek beschikbaar is.

Goedemorgen,
Dit is mede afhankelijk van wat u bent overeengekomen in uw arbeidsovk. U vertelt dat er geen CAO of personeelshandboek van toepassing is. Over het algemeen zijn bovenwettelijke vakantiedagen vijf jaar geldig. Dat houdt in dat na deze verjaringstermijn van 5 jaar de vakantiedagen vervallen. Wettelijke vakantiedagen dienen over het algemeen binnen een half jaar na het kalenderjaar dat u deze heeft opgebouwd opgenomen te worden. Nadien vervallen ze, tenzij daarover afwijkende afspraken zijn gemaakt. U dient hierover wel juist geïnformeerd te worden door uw werkgever.
Ook tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantiedagen op. Uw werkgever mag u niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor uw verlof. Mocht uw contract voor bepaalde tijd buiten uw schuld niet worden verlengd (door bijvoorbeeld een optie tot verlening af te wijzen) dan kunt u in aanmerking komen voor een uitkering. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u altijd even contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag