Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


Mag je als Studentenvereniging een boete opleggen aan leden als zij niet binnen de gestelde termijn hun factuur betalen? Zijn hier voor bepaalde regels, of moet hiervoor een bepaald bestand worden opgesteld dat moet worden ondertekend?

In beginsel kunt u geen boete opleggen aan leden die (nog) niet betalen. Als u een boete wilt opleggen aan uw leden kunt u bij het aangaan van het lidmaatschap een boetebeding overeenkomen, waarin de omvang van de boete staat.

De tweede mogelijkheid is dat u buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengt. Dat kan pas nadat u het niet-betalende lid een brief heeft gestuurd, waarin u het lid de kans geeft om alsnog binnen twee weken te betalen. De hoogte van deze kosten zijn wettelijk beperkt.

Mocht u vragen hebben of als u hulp nodig heeft bij het opstellen van een dergelijk beding of dergelijke brief, kunt u contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag