Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Krijg je vso als werkgever disfunctioneert?

Als je bij werkgever disfunctioneert krijg je een vso.
Wat als je werkgever disfunctioneren? Er gebeuren nu dingen in het bedrijf waar ik mijn naam niet aan wil verbinden. Met inachtneming opzegtermijn wil ik weg.
Heb ik recht op vso?

Helaas bestaat er geen recht op een vso. Als je als werknemer weg wil, dan mag je altijd je arbeidsovereenkomst opzeggen. Helaas heb je bij opzegging van je arbeidsovereenkomst geen recht op onder andere een WW-uitkering. Als je dus nog geen nieuwe baan bent, heeft dat niet zo veel zin.
Als je werkgever dingen doet die niet door de beugel kunnen dan is er nog een mogelijkheid om een ontslagverzoek in te dienen bij de rechtbank. Als dan blijkt dat je werkgever alle regels aan zijn laars heeft gelapt bestaat er een kans dat je wel recht hebt op een WW-uitkering, maar garanties zijn voor deze route niet te geven.
Je kan ook met je werkgever in gesprek gaan en bekijken of er een mogelijkheid is om alsnog met een vso afscheid te nemen. Een vso is wel altijd een document wat uiteindelijk met wederzijds goedvinden tot stand moet komen. Als je werkgever niet wil mee werken aan een vso, dan kan je dat helaas niet afdwingen. Mocht je dat willen, dan mag je altijd contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Nu heb ik opgezegd bij mijn werkgever. Daarbij heb ik rekening gehouden met twee maanden opzegtermijn, voortvloeiende uit de afspraak in de arbeidsovereenkomst de CAO hierin te volgen. Hij is zo boos dat hij mij nu per 1 juni a.s. uit dienst wil hebben en wil die twee maandenniet betalen. Hij zegt dat hij als werkgever niet akkoord hoeft te gaan met deze twee maand en zich daar niet aan hoeft te houden. Ik heb aangegeven gewoon mijn komende twee maanden beschikbaar te zijn voor werk, maar hij gaf aan mij waarschijnlijk niet meer in te zullen zetten.
Omdat hij zijn afspraken niet nakomt en geen rekening houdt met ATW wil ik weg bij het bedrijf. Maandag moet ik telefonisch melden of ik akkoord ga.. Ik wil het niet telefonisch en ik ga niet akkoord. Wat nu te doen?


Gelet op de vraagstelling en de vervolgvragen die ik voor u nog heb, lijkt het mij verstandig dat wij hier morgen contact over hebben. U kunt contact opnemen met mij via boksjuristen.nl.
Ik help u graag verder want wat uw werkgever hier doet is niet juist.
Ik hoor graag van u.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag