Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Ik wil mijn ex geen gezag geven

Mijn ex en ik zijn een aantal maanden uit elkaar gegaan. Dit omdat hij een wietverslaving heeft. Ik heb hem nooit het ouderlijk gezag gegeven omdat ik vind dat hij in zijn positie geen beslissingen kan maken over ons kind. Wel is hij verder lief en gek op onze dochter en ziet hij haar op woensdag en om het weekend.Hij is het er niet mee eens en wil ook ouderlijk gezag omdat hij bang is dat ik met ons kind naar het buitenland verhuis omdat mijn familie daar woont, zelf heb ik hem al duidelijk gemaakt dat ik dit nooit zou doen en in Nederland wil blijven.Hij vind dat hij ook recht heeft om beslissingen te maken daarom wil hij dit gaan aanvechten. Mijn vraag is nu heeft dit zin of heb ik geen keus en moet ik hem alsnog het gezag geven.We praten verder gewoon normaal met elkaar maar en alleen als het om ons kindje gaat. We hebben ook nog geen omgangsregeling op papier gezet en hij betaald ook geen alimentatie.

Goedemiddag,

Voor beantwoording van de vraag om het verzoek tot gezamenlijk gezag dient te worden toegekend, geldt de volgende maatstaf: Indien het verzoek ertoe strekt de ouders met het gezamenlijk gezag te belasten en de andere ouder met gezamenlijk gezag niet instemt, wordt het verzoek slechts afgewezen indien: a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of b. afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is. Uitgangspunt is gezamenlijk gezag, tenzij de a. of b. grond zich voordoet. Indien u graag uw situatie wat uitvoering wenst te bespreken om te beoordelen of u zich wilt verweren, kunt u met mij telefonisch contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag