Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


ik heb een telefoon gekocht en die is terug gestuurd
naar de fabriek en nu heeft hij schade en bij inleveren van het toestel niet (heb ik zwart op wit) wie is hier aansprakelijk voor??
de winkel en de vervoerder wijzen naar elkaar en ik zit er tussen

U had waarschijnlijk een overeenkomst met de winkel tot het repareren van uw telefoon. Er is schade ontstaan aan uw telefoon, dit betekent een tekortkoming in de nakoming van de reparatieovereenkomst door de winkel. De winkel is daarom aansprakelijk uit hoofde van wanprestatie (art. 6:74 BW), de schade die de vervoerder heeft toegebracht komt voor risico van de winkel omdat het een hulppersoon was (art. 6:76 BW). Eventueel zou de winkel de kosten op de vervoerder kunnen verhalen indien deze de schade heeft toegebracht maar daar heeft u verder niets mee te maken. In dit geval is de winkel zelf aansprakelijk. Dus: u kunt de winkel hiervoor aansprakelijk stellen. Ik hoop dat u iets met mijn antwoord kunt en dat uw schade spoedig vergoed zal worden.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag