Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een mondelinge afspraak met een geïnteresseerde die mijn caravan wil kopen. Haar was bekend dat ik mijn caravan eerst aan de camping moest aanbieden. Hadden die geen interesse zou zij hem voor 8.800 euro kopen. Er is geen uiterste datum afgesproken, ze had wel haast. Ik ben dus al gaan ruimen en weggooien. De camping zou 29/8 of 1\9 beslissen. Ik heb de as. koopster steeds op de hoogte gehouden. Ze heeft toen nergens van afgezien.Op 31/8 belt ze, dat ze een andere caravan heeft gekocht. Ik ben aardig boos en heb haar gezegd dat ik haar aan haar woord houdt. Wat moet ik nu doen?

Mijn dank zover.

Zoals u het beschrijft bent u een overeenkomst aangegaan onder opschortende voorwaarden. Dit houdt in dat de overeenkomst en de daarbij horende verplichtingen pas intreden indien aan
bepaalde opschortende voorwaarden wordt voldaan. De opschortende voorwaarde betreft in dit geval het afzien van de koop (aan de zijde van de camping). Slechts indien de camping zou aangeven de caravan niet te willen kopen, zou er een overeenkomst tussen u en de geïnteresseerde tot stand komen. Nu deze voorwaarde niet is vervuld, is de overeenkomst tussen u en de geïnteresseerde niet tot stand gekomen. De geïnteresseerde heeft alvorens de voorwaarde is ingetreden, aangegeven dat zij inmiddels een andere caravan heeft gekocht en dus geen interesse meer heeft. Aangezien er geen overeenkomst is en dus geen verplichtingen tot stand zijn gekomen, kunt u rechtens geen actie ondernemen om nakoming te vorderen. Er is dus geen mogelijkheid om te vorderen dat de in eerste instantie geïnteresseerde alsnog de afspraak nakomt.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag