Stel vraag

Particulier


Ik heb een lease-auto van het werk welke ik enkel zakelijk mag rijden. In mijn leasecontract is opgenomen dat ik een eigen risico heb van €200,00 in geval van schade en dat dit voor eigen rekening is. Ik heb nu schade gereden tijdens het inparkeren. Nu vroeg ik mij af of ik deze €200,00 zou kunnen verhalen op mijn aansprakelijkheidsverzekering of dat ik hier zelf een extra verzekering voor had moeten afsluiten?

Schade aan auto's is standaard uitgesloten op aansprakelijkheidsverzekeringen.

Beoordeel dit antwoord:

Het klopt dat een particuliere aansprakelijkheidsverzekering schade normaliter aan auto's uitsluit. U kunt daarom de € 200 niet verhalen op uw aansprakelijkheidsverzekeraar.

Het is echter de vraag of u de € 200 hoeft te betalen. Artikel 7:661 BW lid 2 geeft namelijk aan dat een werknemer slechts in uitzonderlijke gevallen aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan een bedrijfs- of leaseauto. Dit kan alleen als dit schriftelijk is overeen gekomen (zoals in uw geval) én voor zover u hier voor verzekerd bent.

Ik adviseer u contact op te nemen met uw verzekeringsagent en na te vragen of één van uw verzekeringen deze schade dekt. Zo niet, dan komt de € 200 voor rekening van uw werkgever.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag