Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


ik heb een geluidsset verhuurd aan een cafe.
Was een spoedklus dus geen verhuurovereenkomst.
Wel heeft de klant de factuur betaald.
De set werkte perfect voor levering en was kapot bij terughalen.
Cafebaas geeft aan dat hij niet aan de knoppen stond maar de dj. (die door hem was ingehuurd) en dat ik de dj maar aansprakelijk moest stellen.

vraag 1 heeft klant na het betalen van de factuur ingestemd met de overeenkomst?
vraag 2 is hij aansprakelijk voor de schade?

Een huurovereenkomst voor een geluidsset is vormvrij en dat betekent dat je geen schriftelijk contract hoeft te hebben. Als cafebaas de factuur heeft betaald is uitgangspunt dat er een contract is en dat hij de huurder is. De huurder is aansprakelijk voor toerekenbare schade aan het gehuurde. De huurder is ook aansprakelijk voor schade die is toegebracht door iedereen die met instemming van de verhuurder de spullen gebruikt. In dit geval is de cafebaas dus ook verantwoordelijk voor toerekenbare schade die de dj heeft toegebracht aan de geluidsinstallatie. Het is zelfs zo dat alle schade wordt vermoed ontstaan te zijn door toedoen van de huurder bij toerekenbare schade.

Beoordeel dit antwoord:

ik zeg op beidden vragen ja, u kan de schade verhalen op de café baas en deze kan zijn schade ( die hij dus aan u dient te betalen) te verhalen op de DJ.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag