Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik ben voor 24 uur per week werkzaam bij mijn werkgever. Het betreft een kantoorbaan en de werktijden zijn van 08:30 tot 17:00 uur. Per dag heb ik een half uur middagpauze. De middagpauze is iedere dag van 12:30 tot 13:00 uur. Ik vraag me af of het is toegestaan mijn pauze op te splitsen in 2 x 15 minuten, ook als mijn werkgever het hier niet mee eens is? Ik heb een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en er is geen CAO van toepassing. Over de pauzetijd staat niets in de arbeidsovereenkomst.

In artikel 5:4 van de Arbeidstijdenwet is bepaald dat een werknemer die meer dan 4,5 uren arbeid per dienst verricht, tijdens zijn dienst een pauze krijgt van ten minste 30 minuten. Deze kan zo nodig worden opgesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag