Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


hoeveel kost het nakijken/controleren van een VSO, 3 pagina's? Een ontslag is niet fijn en ik wil graag zekerheid dat alles correct verloopt.

- financieel gezien, dat ik alles krijg waar ik recht op heb
- bij beëindiging van baan geen problemen met uitkering

Dit zou maandag voor 18u00 in orde moeten zijn.
- - - > druk werkgever

De kosten voor het nakijken van de vaststellingsovereenkomst worden veelal in rekening gebracht bij werkgever. Bij het nakijken van de vaststellingsovereenkomst hoort vanzelfsprekend ook een beoordeling of er überhaupt reden bestaat voor beëindiging en indien dat zo is, of een redelijk voorstel is gedaan of er nog meer uitgehaald zou kunnen worden.

Ik kan u hierin bijstaan. Ik zou maandagochtend een bespreking met u kunnen plannen.

Beoordeel dit antwoord:

Ik heb ruime ervaring met het opstellen van vaststellingsovereenkomsten. Daarom kan ik vrij goed inschatten hoeveel tijd ik in het algemeen daaraan besteed. Als het alleen gaat om beoordelen van een vaststellingsovereenkomst dan kan ik u daarvoor een vast tarief aanbieden. U kunt vrijblijvend, ook op zaterdag, met mij contact opnemen als u mijn hulp wenst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag