Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Geboorteverlof / aanvullend geboorteverlof en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Op vrijdag 21 januari krijg ik een geplande keizersnede. Ik en mijn man hebben al een zoontje van 2,5 jaar met fysieke beperking. Mijn zoon kan zich niet zelfstandig verplaatsen en moet altijd getild en gedragen worden. Na mijn keizersnede mag en kan ik dit niet doen.

Nu heb ik met mijn partner een plan gemaakt dat hij op de maandag en woensdag vrij zou nemen onder geboorteverlof, daarna aanvullend geboorteverlof en vanaf 2 augustus 2022 gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof (70% salaris).

Nu hebben we dit besproken met zijn werkgever, maar deze wilt het verlof niet goedkeuren voor de maandag en woensdag iedere week. Ze zeggen dat mijn man daardoor niet in te plannen is, hij is schermingsmonteur als beroep.

De afgelopen 2 maanden heeft mijn man zijn vrije dagen zo opgenomen dat hij iedere maandag en woensdag vrij is om mij te ondersteunen en mijn zoon te helpen. Mijn zoon is namelijk alleen op deze 2 dagen thuis. De rede dat mijn man op de maandag en woensdag vrij is heeft dus alles te maken met de zorg rondom mijn zoon die ik zelf op dit moment en straks niet kan dragen.

Nu heb ik een paar vragen over het weigeren van het verlof.

Mag de werkgever dit weigeren? Tegen wie moeten zij bewijzen dat er zwaarwegend bedrijfsbelangen zijn? Op dit moment neemt hij ook al langere tijd deze dagen vrij en is het geen probleem, maar het aankomende verlof wordt niet goed gekeurd.

Mogen zij mijn man verplichten om het verlof in hele weken op te nemen?

Gezien onze bijzondere situatie thuis met onze zoon is er geen andere mogelijkheid. Weegt die rede mee voor ons om voet bij stuk te kunnen houden?

Ik wil graag weten wat onze rechten zijn. De woensdag en vrijdag is namelijk niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het noodzakelijk is.

Ik hoor u graag.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag