Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


De ouder met gezag belast heeft recht op informatie rondom haar kind. Kan ik dit in een wetsartikel terugvinden?
Of klopt het niet dat een ouder recht heeft op informatie?

In artikel 1:377b BW treft u het recht op informatie en consultatie aan. Dit artikel ziet echter alleen op het informatierecht voor ouders die niet met gezag zijn belast. De ouder die wel met gezag is belast heeft in dat geval een informatieplicht jegens de ouder die niet met gezag is belast. Indien u dus wel met gezag bent belast en derhalve ook recht heeft op omgang met het kind, kunt u hier geen beroep op doen.

Een andere grond om informatie te verkrijgen betreft artikel 1:377c BW. Op grond van dit artikel heeft een derde die beroepshalve over informatie beschikt, de plicht om de ouder die niet met gezag is belast te voorzien van informatie inzake belangrijke omstandigheden omtrent opvoeding en verzorging. Ook dit artikel ziet slechts op ouders die niet met gezag zijn belast.

Kortom, u kunt slechts een beroep doen op de wettelijke bepalingen die zien op het recht op informatie indien u als ouder niet met gezag bent belast.

Wellicht kunt u wel gebruik maken van andere rechten en of plichten die aan u als ouder met gezag toekomen, zoals het recht en de plicht tot opvoeding van uw kind, de rechten en plichten die voortvloeien uit uw positie als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind en de rechten en plichten die voortvloeien uit het feit dat u als ouder met gezag bewind voert over het vermogen van uw kind.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag