Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Buurman vervangt schutting op erfgrens bij geen akkoord van mijzelf

De tuin grenst in totaal aan 3 tuinen.
Buurman links wilt 3 schutting delen vervangen met een andere vorm, de andere 2 buren hebben te kennen gegeven niet te willen vervangen. Hierdoor kom ik met 2 verschillende vormen schutting te zitten en hier is geen akkoord voor gegeven.
Ik heb de buurman voorgesteld dezelfde vorm aan te houden maar meneer denkt wanneer hij zelf betaald hij zelf bepaald.
Wat kan ik hier juridisch tegen doen?

Betreft koopwoning

In principe zal de buurman in acht moeten nemen ook uw belangen. Al dient u samen te zorgen voor vervanging, het kan onredelijk zijn om een vervroegd te willen vervangen. U mag eisen dat een schuttingdeel een zekere tijd, zijn levensduur, meegaat en zal worden gebruikt. Uw buurman mag natuurlijk wel altijd op eigen grond een schutting plaatsen. U mag blijvend weigeren tenzij einde levensduur schuttingdelen en het tijd wordt voor nieuwe, maar dan ook wel in samenspraak materiaalkeuze en vorm.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw antwoord.
Graag zou ik de vervolg stappen willen weten indien meneer de schutting toch vervangt en plaatst zonder goedkeuring van mijzelf.


Als de gronden aanwezig zijn die ik vermeldde zou u een verbod kunnen eisen in kort geding, maar dat gaat wel ver. U zou ook de waarde die de helft van het schuttingdeel nog vertegenwoordigd in mindering kunnen brengen op de vordering die uw buurman straks heeft om samen de kosten te delen. Afbraak op eigen initiatief kan dus onrechtmatig zijn.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag