Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Bezwaar tegen winkelverbod mogelijk?

De situatie is als volgt ik liep met iemand in de Kruidvat die een product had gepakt om af te rekenen, we stonden in de rij in de kassa maar ze vond de rij te lang en zei dat we beter de winkel konden verlaten. Ik ging er van uit dat ze het product ergens in een schap had achter gelaten omdat ze dat wel vaker doet en liep met d'r mee naar buiten. Toen we eenmaal buiten waren aangekomen liep er een Kruidvat medewerker achter ons aan pakte haar bij haar arm en zei dat ze was aangehouden wegens winkeldiefstal, omdat we samen in een andere stad waren liep ik met hun mee naar achter omdat ik haar niet alleen kon laten. Uiteindelijk kwam de beveiliging, maar omdat we beiden geen legitimatiebewijzen op zak hadden moesten we wachten op de politie. De politie heeft ons toen gelegitimeerd en ons beide een winkelverbod op gelegd. Ik weigerde eerst te tekenen omdat ik niks heb gedaan maar hij gaf aan dat ze mijn onschuld niet konden bewijzen en ik medeplichtig ben omdat ik met haar was, daarnaast zei hij ook dat de winkelverbod niet te achterhalen is en geen invloed heeft op een strafblad etc.. Vervolgens heeft hij mij ook duidelijk gemaakt dat ik moest tekenen voor ontvangst. Uiteindelijk heb ik wel getekend, maar ik vraag me af of ik achteraf bezwaar kan indienen tegen het winkelverbod aangezien ik niks heb gedaan.

Zoals u de situatie omschrijft is het maar de vraag of u terecht een winkelverbod opgelegd heeft gekregen.

Een winkelverbod kan niet zomaar worden opgelegd en het enkele feit dat u bij iemand in de buurt bent die iets wilde/heeft gestolen maakt u niet gelijk medeplichtig daaraan. Er moet specifiek naar uw situatie en handelen gekeken worden. Op basis van uw verhaal zou er een verzoek ingediend kunnen worden om het verbod in te trekken.

Staat er een organisatie of specifieke winkel op het verbod? Aan de hand daarvan kan gekeken worden hoe er eventueel gehandeld kan worden.

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen als u vragen heeft of de zaak verder wenst te bespreken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ja op het winkelverbod staat de naam van de winkel waar het zich heeft plaatsgevonden, het is namelijk ook een landelijke ontzegging van een duur van 12 maanden. Zou u mij kunnen vertellen via welke instantie ik eventueel bezwaar in kan dienen en hoe deze procedure verloopt?


Als het geen collectief winkelverbod is en er verder niet een procedure op het verbod staat moet u in principe bij de winkel zelf klagen. Een winkeleigenaar mag mensen de toegang weigeren aangezien een winkel geen openbare plaats is. Op grond van art. 5:1 BW mag een ontzeggen worden opgelegd als deze niet onrechtmatig is.

Voor opheffing van het een opgelegd toegangsverbod bestaat aanleiding als voldoende aannemelijk is dat het opleggen daarvan onrechtmatig was. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als er geen goede reden voor de ontzegging is. Als de feiten niet kloppen of er bijvoorbeeld met een waarschuwing volstaan had kunnen worden.

Stel dat u er met de winkel niet uit komt dan kan eventueel bij de rechter om opheffing van het verbod verzocht worden.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag