Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Beste meneer/mevrouw,

Ik heb een ingewikkelde situatie en weet niet precies wat mijn verplichtingen nu zijn.

Ik heb een tijd geleden toen ik nog net minderjarig was een abonnement afgesloten bij een sportschool. Deze stond op mijn moeder's rekening. Nadat ik meerderjarig was heb ik ze gemaild dat het voortaan van mijn rekening afmoest en zij hebben toegezegd dit te doen. Zij hebben dit echter niet gedaan en mijn moeder heeft toen de automatische overschrijving stopgezet.

Toen heb ik besloten dat ik niet meer naar de sportschool wilde en dacht dat dit genoeg zou zijn om het abonnement stop te zetten. Maanden later krijg ik echter een brief van een incassobureau dat ik dit alsnog moet betalen plus incassokosten. Hierna heb ik contact opgenomen met de sportschool en hebben zij toegegeven dat zij een fout hebben gemaakt met de verandering van het rekeningnummer, dat ik de incassokosten niet hoef te betalen maar dat ik alsnog de hoofdsom en de (interne) boete voor het te laat betalen moet betalen.

Ik vind dit belachelijk. Ik ben niet meer naar die sportschool geweest en als zij de fout niet gemaakt hadden had ik nooit te laat betaald.

Kunt u mij vertellen of ik hier in mijn recht sta en wat ik verplicht ben te betalen?

Heel veel dank!

Uw gedachtegang klopt niet want u had het abonnement op moeten zeggen om het contract te ontbinden. Ik raad u aan dat alsnog te doen. Het voorstel van de sportschool is redelijk dat u geen incassokosten hoeft te betalen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Maar zij willen dat ik naast de incassobureau een boete betaal van 10% van de hoofdsom omdat ik te laat betaal. De reden dat ik te laat betaal is door hun fout, is dat niet relevant?


Ja, dat zou niet hoeven en mag ook niet het is immers hun fout en deze is al toegegeven.

Beoordeel dit antwoord:

Geachte,

Ik sluit me aan bij het eerste antwoord van mr. Ferwerda. Ik adviseer u om alsnog het abonnement op te zeggen/ontbinden.

Als ik het goed heb begrepen, heeft u geen brief gehad waarin u in gebreke bent gesteld. Als u niet netjes op de hoogte bent gesteld en in de gelegenheid bent gebracht, bent u ook geen buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Als u in al die tijd het abonnement niet hebt opgezegd, blijft u abonnementsgeld verschuldigd. Of u daarbij daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van de sportschool is daarbij niet relevant, slechts dat u de mogelijkheid daartoe had.

Met betrekking tot de interne boete, daar wil ik wat meer over weten. In de eerste plaats of deze in de algemene voorwaarden staan en in de tweede plaats of u nog weet of deze ter hand zijn gesteld ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Mij lijkt het, zoals u het nu schetst, nogal onredelijk bezwarend om als sportschool eerst zelf fouten te maken met betrekking tot invordering en vervolgens boetes op te leggen. Een boetebeding mag — op straffe van het vermoeden dat het onredelijk bezwarend is — slechts strekken tot een redelijke vergoeding van door de gebruiker geleden nadeel.

En aangezien het nadeel van de sportschool in dit geval in de eigen risicosfeer valt (zij hebben zelf een fout gemaakt), lijkt toepassing van dit beding mij onredelijk. Mr. Ferwerda, ziet u dit hetzelfde?

De kosten van het abonnement blijft u in elk geval tot opzegging verschuldigd.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag