Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Als mijn juridisch adviseur ivm een door mijzelf aangemelde letselschadeclaim (ik als eiser), in de door haar toegezonden stukken óók een aantal machtigingsformulieren stuurt om de medisch specialisten DIRECT om allerhande 'nodige' stukken te kunnen vragen...MOET ik dit dan invullen/tekenen? Of mag ikzelf de gevraagde stukken indien vereist ZELF opvragen&dan doorsturen.. Dit om zelf goed inzicht+privacygevoel te behouden..
Plus in deze machtigingsformulieren wordt gesproken over een zogenaamde 'functionele eenheid'.. WIE OF WAT behelst deze precies?
Genoemd medisch adviseurs (gok op 1mijnerzijds en 1vanuit verzekeringsmaatschappij v/d tegenpartij?? Idem "schaderegelaars"?? En ZEKER:ARBEIDSDESKUNDIGEN?? Wie zyn dat, waar vandaan ingehuurd, heeft het te maken met mijn eigen werkgever, danwel arbo-arts???
Kan alles ook direct aan mn adviseur vragen, maar wil me liever eerst op deze wijze oriënteren/kennis opdoen.

Uw juridisch adviseur moet om u goed te kunnen adviseren de medische stukken kunnen inzien. Daarom vraagt hij toestemming om zelf of door zijn medisch adviseur medische stukken op te vragen. U mag uiteraard ook zelf de stukken opvragen en dan doorsturen aan uw juridisch adviseur. Met een functionele eenheid wordt waarschijnlijk bedoeld de vervangers van uw juridisch adviseur. Medisch adviseurs zijn artsen in dienst van verzekeraars die de medische gegevens beoordelen of artsen die ingeschakeld worden door uw eigen adviseur om de medische gegevens te beoordelen. Schaderegelaars zijn medewerkers van de verzekeringsmaatschappij die de schade afwikkelen. Arbeidsdeskundigen beoordelen met name aan de hand van de medische informatie welke beperkingen u heeft en welke werkzaamheden u nog kunt uitvoeren

Beoordeel dit antwoord:

In aansluiting op dhr. Martens, een funcionele eenheid omvat de belangenbehartiger en de medisch adviseur. Met onderteking van de machtiging krijgt de belangenbehartiger ook inzage in uw medisch dossier die bij zijn medisch adviseur wordt aangelegd. Dit is heel gebruikelijk. De letselschadebehandelaar van de verzekeraar behoort niet tot een dergelijke eenheid en behoort nooit inzage te hebben in medische stukken.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag