Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Afwijkend bouwen t.o.v. vergunning

Als in het bestemmingsplan dit staat:
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het plan:
ten behoeve van het bouwen in afwijking van de bepalingen ten aanzien van de afmetingen van de bebouwing, waaronder begrepen bebouwingspercentages, mits de afwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de bij recht in het plan weergegeven maten.

betekent dit dan dat het bevoegd gezag je 10% af mag laten wijken van de verleende omgevingsvergunning? Als ik het bestemmingsplan goed lees, maak ik hieruit op dat dit gaat over 10% afwijken van het plan (ik lees dit als bestemmingsplan en niet als het vergunde bouwplan), dus vooraf gaande aan het verlenen. Stel dat een goothoogte in een bestemmingsplan staat op 6 meter, dat je dan een vergunning kunt krijgen voor 6,6 of een bouwhoogte van 10 meter, dat je dan een vergunning kunt krijgen voor 11 meter. Of lezen wij het verkeerd?

In principe zou de afwijking van het vergunde nadat de vergunning is verleend kunnen leiden tot handhaving, echter ook dan is de gemeente verplicht om te onderzoeken of niet alsnog vergund kan worden. En dat kan dan in dit geval. Maar u krijgt dus een vergunning voor de specifiek aangegeven parameters.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank! Eigenlijk is dit best wel oneerlijk. De overtreding van bouwer wordt legaal gemaakt en wij zitten er mee opgescheept.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag