Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Aanpassing CAO: geen ATV, 40 uur werken en 38 uur betaald

Ons bedrijf is in reorganisatie. Om geld te besparen is er een voorstel gedaan voor een CAO-wijziging waarbij de Atv-dagen komen te vervallen.
Mijn contract is als volgt: 40 uur werken, word voor 38 uur betaald, daardoor worden Atv-dagen opgebouwd.
Er is door de vakbondsleden gestemd voor deze CAO- wijziging (ben zelf geen lid van de bond) en er is voor gestemd.
De wijziging is per 1 januari 2022 ingegaan. Ben hier niet persoonlijk van op de hoogte gesteld. Wel is er een algemene mail rond gestuurd waarin aangegeven is dat de vakbondsleden akkoord zijn gegaan met de CAO-wijziging (daarin wordt de ingangsdatum van 1 januari niet genoemd).
Op 6 januari is er een mail gestuurd vanuit HR naar mijn leidinggevende waarin de ingangsdatum van 1 januari 2022 wordt genoemd. Deze mail heeft de leidinggevende op 17 januari naar mij doorgestuurd.
Ik heb geen aangepast contract ontvangen. Heb dus nog steeds mijn oude contract waarin staat dat ik Atv-dagen opbouw.
Daarnaast is mij mondeling gezegd dat ik 40 uur moet blijven werken, maar voor 38 uur betaald wordt.
Mag dit op deze manier? En klopt het dat ik 40 uur moet blijven werken?

In beginsel kan er niet zomaar van iemand worden verlangd om hetzelfde werk voor minder geld/rechten te verrichten.
Maar het is altijd belangrijk om te weten hoe de situatie exact in elkaar zit. Van wat voor CAO is er sprake (wat is er allemaal gewijzigd?) en wat staat er precies in uw contract?

Er zijn verschillende soorten CAO's. Standaard CAO's en minimum CAO's.
Bij minimum CAO's mag er in een arbeidsovereenkomst worden afgeweken ten gunste van de werknemer. Bij een standaard CAO is het meestal wat ingewikkelder.

In een aantal gevallen kan een arbeidsovereenkomst dus voor gaan op een CAO en zou er mogelijk gesteld kunnen worden dat uw overeenkomst voor gaat, omdat de bepalingen gunstiger voor u zijn.

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen via mijn profiel als u vragen heeft of juridische bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag