Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Aanbetaling retour

grote sta caravan verkocht
koper wil aanbetaling retour (€500,-)
inmiddels hebben wij al andere kopers afgezegd
zij kan hem wel kwijt op andere camping, maar dat is 40 min van haar werk en dat vindt zij te ver.
Volgens ons geen reden om verkoop te annuleren , en als zij dat toch wil is zij (volgens ons) in ieder geval de aanbetaling kwijt .
klopt dit ?

Het hangt o.a. ook af of u de caravan als particulier of zakelijk heeft verkocht (in het laatste geval mag een consument de overeenkomst herroepen).

Een aanbetaling mag wettelijk gezien (meestal) maximaal 50% van de totale prijs bedragen. Omdat er wettelijk gezien verder geen regels verbonden zijn aan een aanbetaling gaat het er om wat partijen van elkaar mochten verwachten. Een voorbeeld vind u in de zaak https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:655. Daar ging het wel om twee ondernemingen, maar oordeelde de rechter dat de aanbetaling niet terugbetaald hoefde te worden.

Het hangt dus af wat er precies is besproken/afgesproken (staat er iets op papier/whatsapp/e-mail) en wat u allebei mocht verwachten van de functie van de aanbetaling.

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen via mijn profiel als u vragen heeft of de zaak wenst te bespreken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Beste Dennis,

ik heb nog wel een aanvullende vraag ;
er is verder niets duidelijk op papier gezet, het betreft overigens een particuliere transactie.
de koper heeft pas na 10 dgn gereageerd. Wij hebben ook mensen hiervoor afgezegd (die hebben inmiddels al wel wat anders. Dit hebben wij ook in Chat.) De koper kan de caravanwel op een andere camping kwijt maar dat is 40 min van haarwerk en dat vindt zij te ver.
Volgens ons is dit geen (geldige) reden om van verkoop af te zien en zou zij waarschijnlijk zelfs verplicht kunne worden tot afname of schade vergoeding ?


Een koopovereenkomst kan ook mondeling worden afgesproken en deze hoeft dus niet op papier te staan met alle bepalingen. Ook e-mail, whatsapp berichten e.d. tellen overigens als "schriftelijk". Niet alleen t.a.v. de aanbetaling, maar ook voor de vraag of er een koopovereenkomst is gesloten.

Daar is sprake van bij een geaccepteerd aanbod en afspraken zijn gemaakt over de belangrijkste onderdelen. Zoals het product, de prijs, evt. afleverdatum e.d.

Als u al een koopovereenkomst had gesloten kan deze niet zomaar zonder geldige reden worden ontbonden. Als de aanbetaling in het kader van een reeds gesloten koopovereenkomst is gedaan en niet of minder in de zin van een "soort reservering" kunt u de aanbetaling ook als een eerste deelbetaling van de koopprijs zien.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag