Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Zijn de metingen uitgevoerd door kadasterdata rechtsgeldig?

Jazeker! Als u redenen hebt om te twijfelen aan deze data, dan moet u van goede huize komen. Het Kadaster tekent namelijk op, wat de eigenaren hebben verklaard. Die verklaringen komen ruwweg uit twee bronnen: de notariële akte en de aanwijs van gronden. Het Kadaster verzint dus niks zelf, maar noteert "slechts" wat eigenaren hebben verklaard en vertaalt dat naar tekeningen en dergelijke.

Belangrijk is wel om op te merken dat er méér feiten van belang kunnen zijn, dan alleen de feiten die het Kadaster heeft opgetekend. Een belangrijk rechtsfeit is bijvoorbeeld de verjaring. Die kan zijn ontstaan nádat het Kadaster de feiten heeft genoteerd. Behalve de kadastrale waarheid, houdt het recht ook rekening met andere, juridisch even belangrijke feiten, die óók waar zijn. Maar, dat kan het Kadaster niet worden verweten.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor de vlotte beantwoording van mijn vraag.
Mijn vraag ging echter niet over het kadaster, maar over de firma:
"Kadasterdata". Volgens hun website zijn zij niet gelieerd aan het kadaster. Zij zijn wederverkoper van kadastrale data.
Mijn vraag was of dit rechtsgeldig was.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag