Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Woningbouwvereniging verantwoordelijkheid voor kosten verwijdering van boom?

Afgelopen januari heb ik een benedenwoning gekocht. De woning is een voormalig sociale huurwoning van een woningbouwvereniging. Diezelfde woningbouwvereniging is tevens eigenaar van alle vier de bovenliggende appartementen (en daarnaast eigenaar van 35 van de 50 appartementen binnen onze VvE).

In onze tuin staat een boom die behoorlijk uit verhouding is qua grootte en met name voor buren overlast veroorzaakt. De boom groeit scheef richting het pand, raakt bij wind de ramen van de bovenste verdieping en is oorzaak van onevenredig veel duivenpoep in meerdere tuinen. Daarnaast zit er veel dood hout in de boom. De dochter van de vorige bewoonster (vorige bewoonster is overleden) heeft aangegeven dat de woningbouwvereniging altijd geweigerd heeft om de boom te onderhouden of te verwijderen.

Als gevolg van de overlast die wordt ervaren heb ik onlangs bij de gemeente een vergunningaanvraag gedaan om te checken of het überhaupt mogelijk is om de boom te verwijderen. Zij hebben een externe specialist om advies gevraagd die het volgende geconcludeerd heeft:

Toelichting.
Het hierboven beschreven risico van stambreuk is onaanvaardbaar groot en weegt -ondanks de
bijzondere waarde voor de leefbaarheid- zwaarder dan het belang van behoud van de boom.
Met betrekking op de door aanvrager aangevoerde redenen zijn de volgende afwegingen gemaakt:
- De boom staat op ca. 5 m afstand van de achtergevel. Op de foto’s zijn geen takken te zien die de
gevel raken. Het is wel voorstelbaar dat dit bij wind gebeurt. Bij het smaller snoeien van de kroon zal de
kroonvorm aangetast worden. Het is dus redelijkerwijs niet mogelijk de boom verder van de gevel af te
snoeien.
- De stam raakt de schuur (nog) niet. Of de wortels schade veroorzaken aan de fundering kan alleen met
bodemonderzoek worden vastgesteld.
- Rond de boom is veel verse vogelpoep in de tuin geconstateerd. Enige overlast dient getolereerd te
worden, omdat anders nergens in de stad bomen zouden kunnen groeien. In dit geval lijkt de mate van
overlast buitenproportioneel, omdat nagenoeg de gehele tuin (oppervlakte ca. 5,85 x 7,26 m) door de
boom wordt bedekt. Er is dus nauwelijks plek in de tuin om buiten de kroonprojectie te kunnen zitten.

De vergunning om de boom te kappen is dus toegewezen.

Inmiddels heb ik een partij ingeschakeld die de boom kan verwijderen. Vanwege de complexiteit (weinig ruimte en binnentuin zonder achterom) bedragen kosten voor verwijdering € 3000,-.

Nu ben ik meer van bereid hieraan bij te dragen, maar mijn voornaamste vraag is: Heeft de woningbouwvereniging hier niet ook een verantwoordelijkheid in? Zij zijn immers eigenaar van alle bovenliggende en enkele naastgelegen woningen. Daarnaast zijn zij voormalig eigenaar van mijn woning en hebben zij verzuimd om de boom ooit te onderhouden. Ergens voelt dit voor mij als leek als een verborgen gebrek bij de koop.

Alvast mijn dank voor eventuele suggesties.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag