Stel vraag

Wonen & Buren

Particulier


Woning gekocht, verborgen gebreken, vloer verrot

Goedemiddag, ik en mijn vriendin hebben recent een woning aangeschaft. Het betreft een woning van het bouwjaar 1910. Het is een oudere woning. Bij het verwijderen van de bovenste laag vloer kwamen wij erachter dat de vloer in zijn geheel verrot is. Hier hebben we bij de bezichtiging niet naar kunnen kijken aangezien dat de woning geen kruipruimte heeft.
De verkopende partij heeft aangegeven/toegegeven dat de vloer in de kast inderdaad verrot was, ''maar dat was ik vergeten te melden op de koopakte'' Dat waren de woorden van de verkopende partij. Hetzelfde verhaal over planken in de gang, ook dat wist de verkopende partij maar was dit vergeten te melden.

We hebben niet hoeven tekenen voor een ouderdomsclausule, daarnaast hebben wij geen bouwtechnische keuring laten uitvoeren.

Nu zijn we benieuwd waar we staan en welke stappen wij kunnen ondernemen.

Ik heb het probleem bij de verkopende partij neergelegd, hij gaf aan het ontzettend vervelend te vinden en wou graag met ons het probleem oplossen. Nu het er op aankomt kijkt hij er toch weer van af.

Ik heb contact gehad met de makelaar alleen die geeft aan niks meer voor ons te kunnen doen.

Dat is een vervelende ontdekking
Indien de vloer geheel rot is, is goed verdedigbaar dat de woning niet geschikt is voor bewoning (in ieder geval niet zolang de vloer niet gerepareerd is). In dat geval zou u de verkoper in gebreke kunnen stellen, omdat hij zijn verplichting niet is nagekomen (te weten een woning te leveren die voor bewoning geschikt is).
wanneer de verkoper met deze rot bekend was, had hij dat zeker aan u moeten melden. Nu hij dat niet heeft gedaan, kunt u de overeenkomst wellicht (gedeeltelijk) vernietigen.
Het feit dat de verkopers geen ouderdomsclausule bedongen hebben, spreekt in uw voordeel. Daartegen pleit dat u geen bouwtechnische keuring hebt laten uitvoeren. De vraag is echter of deze rot zonder destructief onderzoek was geconstateerd. Als dat niet het geval is, is dat een argument in uw voordeel. Sowieso gaat de mededelingsplicht voor op de onderzoeksplicht, al is het de vraag of de verkoper zich die uitspraak (achteraf) nog "herinnert".

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag