Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Wij wonen in een rijtjeshuis en onze buren hebben het voornemen om een uitbouw te plaatsen van 5 meter aan de reeds bestaande uitbouw van 2.5 meter. De uitbouw komt niet over de gehele breedte maar de muur van de uitbouw komt aan onze kant. Hierdoor krijgen wij een stuk minder lichtinval in ons huis en minder zonneschijn in onze tuin. De buren wonen westelijk van ons. Het gaat om een uitbouw tbv een gehandicapte zoon.
Is dit toegestaan en wat kunnen we er eventueel tegen doen.
We hebben geen zin om tegen een blinde muur van 5 meter aan te kijken en de waarde van ons huis zal dalen. Ook hebben we een stuk minder zon 's avonds in onze tuin.

Beste vraagsteller,
het aanbouwen of uitbouwen met als gevolg de (hinderlijke) ontneming van licht en lucht kan onrechtmatig zijn. Ook als er geen vergunning voor nodig is of als er wel een vergunning is afgegeven. Ook het feit dat uw woning aanzienlijk minder waard wordt is een factor van belang.

Ik heb laatstelijk een zaak als deze aan de hand gehad: u mag mij vrijblijvend meer informatie sturen en/of advies vragen via de direct contact knop.

Beoordeel dit antwoord:

Van belang is op welke wijze de uitbouw is vergund. Is deze vergund onder afwijking van het bestemmingsplan, is het bouwwerk vergund op basis van het bestemmingsplan, of is het een vergunningsvrij bouwwerk? Voor de beantwoording van uw vraag is dat van belang.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Er is nog geen vergunning aangevraagd. Ze zijn nu alleen nog voornemend.
Aan de reeds bestaande uitbouw van 2,5 meter komt over de volle breedte van de achtergevel 1,5 meter bij en daarbij nog op de helft van de achtergevel een deel wat nog 3,5 meter lang wordt. Aan onze zijde komt dus een blinde muur van 5 meter. Mijns inziens kan dit niet vergunningsvrij worden gebouwd.


Dat lijkt inderdaad niet vergunningsvrij te kunnen. Van belang is of het bouwplan op grond van het bestemmingsplan zonder meer kan worden vergund. Zo ja, dan zou het mogelijk kunnen zijn via een vordering op grond van onrechtmatige daad de realisering van de uitbouw tegen te houden. Als een vergunning wordt verleend onder afwijking van het bestemmingsplan, is dat lastiger. U moet dan op zijn minst bezwaar maken tegen de vergunning.

Van belang is dat de civiele rechter (die oordeelt over de vraag of het gebruiken van de vergunning jegens u onrechtmatig is), nagaat in hoeverre bij de vergunningverlening rekening is gehouden met uw belangen. Als de vergunning op basis van het bestemmingsplan kan worden vergund, is met uw belangen weinig rekening gehouden, op bestemmingsplanniveau is het namelijk niet goed mogelijk met individuele belangen rekening te houden. Wordt een afwijking van het bestemmingsplan vergund, dan moet de gemeente goed motiveren hoe met uw belangen rekening is gehouden. De kans om bij de civiele rechter te vorderen dat de vergunning niet mag worden gebruikt, is dan een stuk kleiner.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag