Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wij hebben iemand in dienst, die 3 keer een halfjaar contract heeft gekregen. Dit laatste (3e) contract eindigd eind deze maand. Mochten wij verder met hem gaan, dan moeten we hem volgens de flexwet een vast contract aanbieden. Nu is het zo dat wij een detacheringsbureau zijn in de ICT. De eindklant wil nog graag gebruik maken van zijn diensten, dus de eindklant wil graag zijn inhuurcontract verlengen. Kunnen wij nu deze persoon bij een conculega ict bedrijf voor 3 maanden onderbrengen en het contract en contact via hun te laten lopen, zodat wij hem na 3 maanden weer terug kunnen nemen? De eindklant is hij nu 8 maanden gedetacheerd. Kan dit volgens de wet keten aansprakelijkheid? Of moet iemand in de keten hem nu in vastedienst nemen omdat de eindklant hetzelfde blijft?

Beste vraagsteller,

Ik neem aan dat de betreffende werknemer ten tijde van indiensttreding niet jonger was dan 27?

De vierde arbeidsovereenkomst zal dan in principe voor onbetaalde tijd zijn, tenzij tussen de laatste en de volgende overeenkomst 3 maanden + 1 dag zit.

Dit wordt ook de zogenaamde draaideurconstructie genoemd. Voor de Flexwet 1999 werd door werkgevers deze constructie gebruikt door de werknemer na het derde contract (of 36 maanden) via een uitzendconstructie hetzelfde werk te laten doen. Na wijziging van de Flexwet is deze constructie niet meer mogelijk. Het is wel mogelijk om tussen de laatste en de volgende arbeidsovereenkomst 3 maanden + 1 dag te laten verstrijken.

Uiteraard kan de werkgever gedurende deze periode ander werk doen. Het komt echter aan op de feiten en omstandigheden. Het zal namelijk de werknemer zijn die een beroep dient te doen op het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als de werknemer via een andere (geheel los van uw onderneming) detacheerder bij dezelfde klant gaat werken en dan na drie maanden + 1 dag weer terugkomt, is formeel de arbeidsovereenkomst geƫindigd, maar het kan natuurlijk wel voorkomen dat de werknemer op een gegeven moment gaat stellen dat hij voor onbepaalde tijd in dienst is. Mocht dat voor de rechter komen, dan zal deze kijken naar alle feiten en omstandigheden. Ook zal van belang zijn of deze constructie vaker of voortdurend wordt herhaald, de kans is dan groter dat de rechter in zal grijpen. Zekerheid is er echter nooit omdat het de werknemer zelf is die beslist of hij het hiermee eens is of niet. De wet ketenaansprakelijkheid ziet - kort gezegd - op de niet betaling van loonheffing en premies en ziet niet zozeer op het al dan niet aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag