Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


wij hebben een strafbeschikking ontvangen voor een strafbaar feit gepleegd op 29-12-18.daarop bezwaar gemaakt en vervolgens een kopie van het proces verbaal ontvangen.

in het proces verbaal staat een kennisgeving van inbeslagname en een afstandsverklaring van goederen allebei gedateerd op 29-12-18 wat ook de juiste datum is en door ons op die datum ook ondertekend is.

vervolgens is er een proces verbaal van verhoor verdachte bijgevoegd.
daarin staat: op maandag31 december 2018 om 13:45 uur verhoorde ik op de locatie molenplein 1 te hardenberg de verdachte. en even verder dat hij het verhoor om1400 uur beeindigd.
deze data is onjuist het verhoor heeft op 29-12-18 plaatsgehad.

nu de vraag kunnen wij dit aanvechten omdat de data van het verhoor onjuist is.

Het is eventueel mogelijk om dit aan te vechten tijdens de procedure na het instellen van verzet tegen de strafbeschikking. De informatie die u nu heeft gegeven is echter niet voldoende om u hierover goed te adviseren. Mocht u meer informatie willen, zou ik u willen vragen persoonlijk contact op te nemen.

Het kan voor u ook verstandig zijn een advocaat in de arm te nemen. De advocaat kan u helpen bij deze procedure. Dat kan - afhankelijk van uw inkomen - ook op basis van een zogenaamde toevoeging. Buiten een eigen bijdrage worden de kosten dan vergoed.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag