Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wij hebben een Stichting tot Steun. Mijn vraag is hoe lang is het zittingstermijn van de bestuursleden. Hieromtrent is namelijk niets van in de statuten terug te vinden.

Wettelijk is verplicht om in de statuten op te nemen de wijze waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen. Verder zegt de wet niets over zittingstermijnen van bestuursleden. De notaris die de akte verleend moet ook controleren of dit er in staat. Dus eigenlijk zou het niet moeten kunnen dat er niets van in de statuten staat. Vergist u zich dat u in het huishoudelijk reglement heeft gezocht dat veel stichtingen ook hebben in plaats van de statuten?

Beoordeel dit antwoord:

Op grond van art. 286 boek 2 burgerlijke wetboek (BW) moeten de statuten vertellen hoe bestuurders worden benoemd en ontslagen. Daarnaast kan een bestuurder (art. 2:298 BW) door de voorzieningen rechter van de rechtbank worden ontslagen en hangende dat onderzoek worden geschrorst. Een verzoek daartoe kan worden gedaan door iedere belanghebbende.
Er hoeft GEEN bepaling in de statuten te staan over een termijn. In dat geval is de bestuurder tot ontslag of overlijden bestuurder.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag