Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wij hebben een huurcontract in een verzamelgebouw voor ondernemers van 3 jaar en moeten nog tot juli 2013 huren. Nou willen we dit contract graag ontbinden. De verhuurder is op verschillende vlakken nalatig geweest. Zoals het nog steeds niet in orde hebben van een gezamelijke ruimte, het niet nakomen van afspraken mbt inbraak preventie.

Daarnaast zijn er van drie mede huurders hun contracten wel aangepast naar 2 jaar met een opzeg termijn van twee maanden.

Wij willen graag weg maar mogen alleen als er een nieuwe huurder voor onze ruimte is.


Ontbinding kan pas nadat verhuurder op de juiste wijze in gebreke is gesteld. U geeft niet aan of u dat heeft gedaan. Bovendien is ontbinding alleen mogelijk als daarvoor voldoende gronden zijn om volledige ontbiding te rechtvaardigen. Om dat te kunnen beoordelen is echter meer informatie van u nodig.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Wat bedoelt u met: Ontbinding kan pas nadat verhuurder op de juiste wijze in gebreke is gesteld. U geeft niet aan of u dat heeft gedaan. Bedoelt u dat we de verhuurder hier officieel op moeten wijzen?


U geeft in uw omschrijving van de kwestie niet aan of u de verhuurder al formeel in gebreke heeft gesteld. Dat is namelijk de eerste noodzakelijke stap.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag