Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wij hebben een auto gekocht uit 2008 bij een garagebedrijf voor ruim 8000 euro. Omdat het volgens zeggen van de verkoper een zeer goede auto was, en de garage relatief ver van ons weg is is deze zonder bovaggarantie gekocht. Nu blijkt er na 2,5 maanden een flink defect te zijn. Motorisch, niet een zogenaamd slijtageonderdeel. Veroorzaakt door een foute werkzaamheid aan de auto . Na de verkoper ingelicht te hebben is er bij een de dealer(hier is de auto ook geweest voor een grote beurt direct na aankoop) begonnen met de werkzaamheden. Nu wil de verkoper maar maximaal de helft van de schade "vergoeden"(1000 euro), met finale kwijting. Echter omdat de schade dusdanig groot is en men niet 100% zeker weet of er geen gevolgschade is wil ik dit liever niet accepteren. Stel je voor dat er nog meer defect is en de motor kan niet meer gered worden.Zijn er mensen welke hier extra informatie over kunnen geven m.b.t. mijn rechten en natuurlijk plichten?In mijn ogen is hij volledig aansprakelijk voor deze schade.

Dit is een lastige zaak. Jammer dat u geen bovag garantie heeft genomen want nu moet u aantonen dat de auto al niet goed was toen u de auto kocht en dat u in redeijkheid niet hoefde te verwachten dat de auto kapot zou gaan. De auto is van 2008 dus mogelijk al bijna 5 jaar oud. De vraag is ook hoeveel kilometer de auto gereden heeft. Daarnaast geeft u aan dat de schade ontstaan is door verkeerde werkzaamheid (onderhoud of reparatie?) van de auto. De dealer wil blijkbaar verder niets doen. Een goedkope oplossing is dan naar de geschillencommissie voertuigen te gaan U mag daar de zaak zelf doen en volgens mij is het tarief maximaal € 150,- en dat krijgt u terug als u wint. U kunt ook naar de rechtbank om een vordering in te stellen. Ik adviseer u dan een jurist of advocaat in te schakelen want u moet de garage dan dagvaarden. Als u dat wenst wil ik u daarbij wel behulpzaam zijn.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

ik had begrepen dat de verkopende partij de eerste 6 maanden na aankoop zelf moet bewijzen dat de koper het defect heeft veroorzaakt.Tevens is er iets defect waardoor de auto niet meer kan rijden, en daar is een auto voor bedoeld. Bij een klein gebrek had ik natuurlijk niet moeilijk gedaan, maar dit gaat uiteindelijk om harde en veel euros. Conformiteitrecht, is dat niet iets waarmee ik iets zou kunnen?


Reactie van de vraagsteller

trouwens mijn dank voor uw snelle antwoord Robert Martens!


De 6 maandentermijn geldt ook bij tweedehands auto's maar die termijn geldt alleen als de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen niet verzet. Als dus vaststaat dat er sprake is van een mechanisch probleem dat niet door slijtage is veroorzaakt dan is er sprake van een wettelijk vermoeden. In dat geval mag de verkoper bewijzen dat de u het defect heeft veroorzaakt. Uitgaande van een mechanisch gebrek dat u ook niet makkelijk kon ontdekken staat non conformiteit vast. Kortom als u vaststaat dat het bij koop niet te ontdekken mechanisch gebrek is wat niet gevolg van slijtage is dan heeft u een sterke zaak. Onlangs heeft de kantonrecht in Leeuwarden in een vergelijkbare zaak de koper in het gelijk gesteld. Als u al betaald heeft dan kunt u, zoals eerder al aangegeven kiezEn tusasen de geschillencommissie of de rechter. Overigens is het dan verstandig om eerste de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Ik wil u daarbij wel helpen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag