Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Wij hebben een appartementencomplex, opgeleverd in 2004, met balkon-galerijafscheidingen in hout.Hierop zijn metalen leuningen geplaatst.
Een jaar of 3 geleden(2009) constateerden wij dat de bevestigingsbouten van de leuningen loszaten.
Melding bij de projectontwikkelaar heeft er toen toe geleid dat de uitvoerder eea is komen bekijken.
Echter er is nooit actie ondernomen om de zaak goed te onderzoeken.
Na 2 jaar is door ons gevraagd of er nog iets zou gaan gebeuren.
Antwoord van de projectontwikkelaar was dat hij niets meer aan het gebouw zou doen en dat de garantietyermijn verlopen was.
Eea is gebouwd onder GIW garantie.(dus 6 jaar garantie maximaal)
Nu hebben wij een andere aannemer de zaak laten nazien en blijkt dat op meerdere plaatsen de constructie door en door verrot is en geheel moet worden vervangen.
aanzienlijke kosten dus voor de VVE.
Rechtsbijstandverzekering zegt dat er geen kans is om de projectontwikkelaar alsnog aansprakelijk te stellen omdat in juridische zin dit geen verborgen gebrek zou zijn.Hoe kunnen wij de kosten laten verhalen op de aannemer/projectontwikkelaar.

Dag,
als jaren later na oplevering het gebrek zich pas openbaarde kon u er niet eerder achter komen en vind ik het antwoord van de verzekeraar in dat geval wat kort door de bocht.

Beoordeel dit antwoord:

Onjuist, u heeft tijdig het gebrek gemeld en daarmee binnen redelijke termijn geklaagd. Dan geldt de hoofdregel dat slecht werk tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst oplevert en dat u dus een vordering heeft om e.e.a. in orde te brengen.

Als herstel wordt geweigerd adviseer ik, dat u een termijn stelt voor herstel, waarbij u aangeeft dat u de contractspartij in gebreke stelt voor het geval niet binnen deze termijn tot herstel wordt overgegaan en dat u alsdan aanspraak maakt op vervangende schadevergoeding.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag