Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Wij hebben al geruime tijd overlast van muizen in de woning die we gemeubileerd bij een particuliere verhuurder huren. Alle maatregelen die we tot nu toe zelf genomen hebben helpen niet. We hebben het probleem al herhaaldelijk aangekaart bij de verhuurder, die draagt wel idee├źn aan voor bestrijding maar onderneemt geen actie. Inmiddels hebben we dagelijks overlast en moet er een professioneel bestrijdingsbedrijf ingeschakeld worden. De verhuuder wil niet bijdragen in de kosten daarvan, ik ben het daar niet mee eens. Valt dit onder onze verantwoordelijkheid of die van de verhuurder?

De verhuurder is verplicht u het ongestoorde genot van de woning te verschaffen. Als er sprake is van een muizenplaag schendt de verhuurder die verplichting, tenzij de overlast verband houdt met de wijze waarop u de woning gebruikt. Omdat de oorzaak van een muizenplaag lang niet altijd kan worden achtehaald, adviseer ik u in overleg met de verhuurder af te spreken dat u de kosten deelt.

Beoordeel dit antwoord:

In beginsel valt de bestrijding van ongedierte onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De wet heeft bepaald dat kleine herstellingen voor rekening van de huurder komen. Welke kleine herstellingen dat zijn wordt geregeld in het zogenaamde besluit kleine herstellingen dat u kunt inzien via de navolgende link:

http://www.novosite.nl/editor/assets/emmerik/Besluit%20kleine%20herstellingen.pdf

Onder letter r is bepaald dat de bestrijding van ongedierte in principe voor rekening van de huurder komt, tenzij aan de ingreep noemenswaardige kosten zijn verbonden. Ik ga ervan uit dat het inschakelen van ongediertebestrijdingbedrijf noemenswaardige kosten met zich meebrengt en dat de verhuurder dus voor deze kosten dient op te draaien.

Mijn advies is om uw verhuurder een aangetekende brief te sturen waarin u hem voor de laatste maal verzoekt om binnen een redelijke termijn van bijvoorbeeld 7 dagen maatregelen te nemen. Verder moet u in uw brief vermelden dat u na afloop van deze periode zelf een bedrijf zult inschakelen en dat u de kosten van deze operatie zult verhalen op uw verhuurder.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag