Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Wie verantwoordelijk voor kosten reparatie uitbouw?

Er is zwam en houtrot aangetroffen, en mogelijk asbest, onder het pand dat bestaat uit 3 appartementen. Deze zwam, houtrot en asbest is aangetroffen onder het pand waarboven de 3 appartementen zich bevinden en onder de uitbouw, die in gebruik is door de bewoner van de begane grond. De vraag is of de VvE verantwoordelijk is voor de kosten van de uitbouw: reparatie vloer / dak / balken in kruipruimte. In de splitsingsakte staat bij elke appartementseigenaar dat deze recht heeft "op het uitsluitend gebruik van ..... uitmakende het een/derde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het pand met ondergrond, tuin en verder toebehoren ...". Op het einde van de splitsingsakte staat per verdieping een tekening met de "onderscheidende gedeelten van het gebouw en de grond, die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, zijn aangegeven met de appartementsindicaties A-1, A-3 en A-4...". In een VvE vergadering is hier nooit iets over afgesproken.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag