Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Wie heeft gezag als er geen registerkaart in het gezagregister is gevonden?

Geachte vragensteller,

In beginsel is het zo dat alleen de moeder gezag heeft. Als de vader daarnaast gezag wil, dan zal hij dat moeten laten inschrijven in het gezagsregister. Een uitzondering hierop is als de ouders (de juridische ouders dus) gehuwd zijn of als zij geregistreerd partners waren ten tijde van de geboorte.

Is daarvan geen sprake en is er in het gezagsregister niets opgenomen, dan is alleen de moeder belast met het ouderlijk gezag (tenzij de moeder minderjarig is, dan is er geen gezaghebbende ouder en zal Bureau Jeugdzorg de voogdij op zich nemen, maar ook dat zal ingeschreven zijn in het register.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag