Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Wie heeft er recht op over pad, aan welke voorwaarden moet dit pad voldoen. wat mag ik met dit pad doen en hoe moet dit staan beschreven in de akte.

het volgende doet zich voor, ik woon in een hoekhuis nu is er naast het huis een pad dat toegang geeft tot de achter steeg.
bij de gemeente niets bekent over dit pad omdat het op eigen grondgebied ligt van de woning. maar volgens de woningbouw(buren) geldt er overpad recht

Hallo,

Een recht van overpad is een erfdienstbaarheid en wordt gevestigd op een stuk grond middels een akte. Degene die zich erop beroept zal de akte moeten laten zien. Uit de akte moet ook in ieder geval het vermoeden ontstaan dat ten tijde van de vestiging van het recht van overpad de eigenaar van het stuk grond ook daadwerkelijk het recht mocht vestigen ten behoeve van de wederpartij.

Mocht het recht van overpad rechtsgeldig gevestigd zijn, dan zijn er mogelijkheden om de rechter het recht nietig te laten verklaren. Is er geen (rechtsgeldige) vestiging (akte) geweest, maar blijven de buren gebruik maken van het stuk grond, dan kun je ook naar de rechter.

Beoordeel dit antwoord:

In aanvulling op het advies van mijn collega epozdemir wil ik u er nog op wijzen dat recht van overpad ook door verjaring kan ontstaan. Na 10 jaar mits de verjaring te goeder trouw is en 20 jaar in alle andere situaties. Dus kan het ook belangrijk zijn om te weten hoe lang het pad al gebruikt wordt.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Veranderd de situatie als het eerst een huurwoning was die nu een koopwoning is geworden. ik betaal immers wel belasting over dat stukje/pad kan dit dan gedeeld worden of in mindering gebracht worden.


Nee of het een huurhuis of een koopwoning verandert niets aan de situatie. Een vergoeding krijgt u alleen als dit in de akte die de notaris heeft gemaakt is vastgelegd. Dus geen akte geen vergoeding

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag