Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Werkgever zet zomaar verbetertraject in

In de 1e helft van 2023 is de afdeling waar ik werkzaam was, gereorganiseerd. Halverwege 2023 heb ik een positieve ‘einde-seizoens-evaluatie’ gehad en hebben we afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen. Mijn werkzaamheden zouden bestaan uit het geven van een opleiding in het kader van mijn persoonlijke ontwikkeling en het uitvoeren van diverse ontwikkelwerkzaamheden.
Halverwege september werd mij een nieuwe functie aangeboden bij een andere afdeling. In overleg met mijn directe leidinggevende is er besloten om een aantal ontwikkelwerkzaamheden af te ronden en al vast te starten bij de nieuwe afdeling. De ontwikkelwerkzaamheden heb ik tijdig afgerond en de werkzaamheden bij de nieuwe afdeling heb ik met (zeer) tevredenheid van de nieuwe afdeling uitgevoerd. Echter is de overstap uiteindelijk niet doorgegaan. De werkgever heeft mij een ‘wijziging van mijn arbeidsovereenkomst’ voorgesteld in plaats van een nieuwe arbeidsovereenkomst en in de voorgestelde ‘wijziging van mijn arbeidsovereenkomst’ stonden teksten in waar ik het niet mee eens was.

In december ben ik dan ook weer ‘teruggekeerd’ bij mijn ‘oude’ afdeling. Samen met mijn directe leidinggevende hebben we nieuwe werkafspraken gemaakt met daarbij de afspraak om donderdag 7 maart te kijken waar we staan.
Echter op maandag 4 maart werd ik uitgenodigd voor een gesprek met mijn directe leidinggevende, manager en HR om op dinsdag 5 maart een ‘verbetertraject’ te bespreken. Op woensdag 6 maart heb ik dat verbetertraject op de mail toegestuurd gekregen.
In het beeld wat door de manager en mijn directe leidinggevende werd geschetst herken ik mijzelf niet. Het beeld was eenzijdig (ik heb geen gelegenheid gekregen om een ander beeld te schetsen). Het was ‘wij hebben dit’ (beeld en conclusies) en treffen daarom deze maatregelen in een verbetertraject (consequenties en maatregelen).

Kan en mag een werkgever zomaar een verbetertraject inzetten?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag