Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Werkgever verplicht uitbetalen toeslagen over vakantiedagen?

Als ik vakantiedagen opneem, wordt er geen ploegentoeslag over mijn vakantiedagen betaald. Dit terwijl dit een intrinsiek onderdeel van mijn salaris is. Ik heb begrepen dat salaris over vakantiedagen hetzelfde hoort te zijn als de vaste componenten van mijn normale salaris. Dit werd voorheen door het uitzendbureau ook uitbetaald over vakantiedagen.
Mijn werkgever geeft nu aan dat ze ervoor hebben gekozen om de toeslagen alleen over gewone werkdagen en ziektedagen uit te betalen en niet over vakantiedagen. En omdat ze dit doen zou het percentage van ploegentoeslag hoger zijn. Hierin heb ik geen keuze gehad. Ik betwijfel of dit zo mag. Ik heb een mail gekregen met uitleg en een voorbeeldberekening. Ik ben nog steeds van mening dat mijn salaris in beginsel tijdens vakantie hetzelfde hoort te zijn. Ik kan tijdens vakantie in financiële problemen komen doordat de toeslagen dan niet uitgekeerd worden. Ik heb mijn werkgever gevraagd waarom er afgeweken wordt van de uitspraak van het Europese Hof van 2011. Hierop werd dus geantwoord dat ze ervoor hebben gekozen af te wijken van betaling tijdens vakantie en daarvoor in de plaats een hogere toeslag over werk en ziektedagen. Voor mij voelt dit niet goed en ik hou het gevoel dat dit niet klopt. Helemaal omdat het uitzendbureau wel doorbetaalde (waar ik overigens ook zelf achteraan moest) en er werd gezegd dat de voorwaarden hetzelfde zouden zijn.

Een grondig juridisch onderzoek zou hier op zijn plaats zijn, maar ik kan u baseren op wat over het algemeen geldt in arbeidsrecht situaties in Nederland.

Een Europees Hof-uitspraak uit 2011 heeft bepaald dat een werknemer tijdens zijn vakantiedagen recht heeft op zogenaamde ‘intrinsiek gekoppelde toeslagen’. Dit zijn toeslagen die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de werkzaamheden, bijvoorbeeld ploegentoeslagen. Het hof oordeelde dat een werknemer tijdens vakantiedagen recht heeft op het 'normaal loon'. Hieronder valt naast het basisloon ook relevante aanvullende componenten en toeslagen die intrinsiek gekoppeld zijn aan de taak die de werknemer verricht en waarvoor een financiële compensatie wordt geboden. Aangezien uw ploegentoeslagen lijken te vallen onder de categorie ‘intrinsiek gekoppeld’, kunnen ze worden beschouwd als een onderdeel van uw ‘normaal loon’ en zou u daar ook recht op moeten hebben tijdens vakantie.

Verder is het Nederlandse recht overgenomen van de uitspraak van het Europese Hof. Als gevolg hiervan is het in principe mogelijk dat uw werkgever de uitbetaling van deze toeslagen tijdens vakantiedagen dient te continueren.

Het is raadzaam om verder juridisch advies in te winnen en dit met uw werkgever te bespreken. Mocht uw werkgever hier niet in meegaan, dan kunt u overwegen om dit voor te leggen aan een geschillencommissie of de rechter. Tenslotte, het is belangrijk op te merken dat dit over het algemeen van toepassing is en er mogelijk uitzonderingen op de regel kunnen zijn. Het is dus verstandig om specifiek juridisch advies in te winnen, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante aspecten van uw situatie.

Ik hoop dat dit helpt en wens u succes. Zorg ook dat u altijd cruciale correspondentie in dit soort zaken bewaart. Deze correspondentie kan eventueel later gebruikt worden als bewijs. Als de dingen nog steeds niet duidelijk zijn of als er problemen zijn, overweeg dan om een jurist in te schakelen voor verdere hulp. Het kan nuttig zijn om professioneel advies in te winnen over deze kwestie."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag