Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Werkgever houdt mij administratief ziek na volledige herstelmelding

Ik was lange tijd arbeidsongeschikt. Ik ben een tijdje geleidelijk mijn werkuren aan het opbouwen geweest volgens het advies van de bedrijfsarts. Zonder terugval of complicaties.
De bedrijfsarts sprak een opbouwschema af met mij en dat opbouwschema leidde tot een volledige werkhervatting binnen de afgesproken termijn.
Echter hield mijn werkgever mij op eigen initiatief en zonder toestemming of advies van de bedrijfsarts voor een deel administratie arbeidsongeschikt na mijn volledige herstelmelding.
Mijn werkgever hanteerde op eigen initiatief een duurzaamheidstoets van een maand. Mijn werkgever maakte een eigen beoordeling en berekening en kwam op een deel arbeidsongeschiktheidspercentage uit waar ik een maand lang op bleef staan. Ik kwam er per toeval achter dat mijn werkgever mij nog voor een klein percentage arbeidsongeschikt hield. Deze beslissing van mijn werkgever is ook niet met mij besproken of met een andere verzuimdeskundige.

Mijn vraag is of mijn werkgever op eigen initiatief en zonder een medische onderbouwing en advies van een bedrijfsarts mij administratief ziek mag houden.

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag